กินเปลี่ยนโลก SHOP

ร้านค้ากินเปลี่ยนโลก

เราอยากเป็นร้านขายของชำ (Supermarket) 
สำหรับเครื่องปรุง วัตถุดิบในการทำอาหาร เท่าที่จำเป็นกับครัวของคุณ 
วัตถุดิบจากท้องถิ่นต่างๆ จากผู้ผลิตหลากหลาย อุดหนุนผู้ผลิตรายย่อย 
หลากหลายรสชาติ "เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม" ให้เลือกตามฤดูกาล 
หลากหลายชนิดอย่างข้าวพื้นบ้านหลากหลายสายพันธุ์ ฯลฯ

เน้นกระบวนการผลิตที่สะอาด ไม่เจือปนสารเคมีในกระบวนการปลูก แปรรูป 
ไม่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม 
ไม่บ่อนเซาะทำลายสุขภาพทั้งคนปลูก คนผลิต คนกิน

เริ่มเปลี่ยนโลกทุกคำที่กิน เริ่มเปลี่ยนได้จากในครัวของคุณ

Tags: shop